Acompany-arte

Acompanyament emocional a través de l'art

“Els miralls s’empren per a veure’s la cara; l’art per a veure’s l’ànima.” 

George Bernard Shaw

beneficios arte terapia

Algunes de les maneres més conegudes d’acompanyar a través de l’art són l’ Artteràpia i la Mediació Artística. Una definició senzilla d’ Artteràpia és “la creació com a procés de transformació. Treballa a tres bandes: el treball artístic com a mitjà, el participant i la Artterapeuta/ Mediadora Artística. 

L’ús de l’acompanyament a través de l’art  en totes les seves manifestacions no és nou. Es ve practicant des de que existeix la humanitat. L’art és una eina perfecta per a expressar els que ens ocorre, quan les paraules no són suficients. L’art ajuda a dissoldre emocions estancades que no poden sortir d’una altra manera, dissolent les barreres, deixant-les fluir.

Acompanyar emocionalment a través de l’art, es posa èmfasi en l’expressivitat, la qual cosa succeeix a l’interior d’una persona. Una vegada dissoltes les primeres barreres de “jo no sé” dibuixar, ni pintar. Les quals no té major importància si es té o no coneixements d’art. Les emocions estancades sorgeixen en forma de gest, de pinzellada, d’imatge, de poesia… El que realment ens importa és el procés, la qual cosa sorgeix, la qual cosa succeeix durant la sessió.

 

Treballar a través de l’art apodera, promou la resiliència, ajuda a recuperar l’autonomia, l’ autoestima i integritat de la persona mitjançant el procés de simbolització, l’art actua com a metàfora. Acompanyar en processos de transformació a través de l’art

Beneficis de l'art

“Per a obrir nous camins cal inventar, experimentar, créixer, assumir riscos, infringir les normes, equivocar-se i divertir-se.”

Mary Lou Cook

acompañamiento a través del arte

La pràctica de l’art és beneficiosa ajuda a treure a la llum temes que estan pendents, que no poden sortir d’una altra manera. En usar un llenguatge l’artístic que habitualment no s’utilitza les barreres internes es dissolen deixant aflorar el que hi ha dins. Cada persona ho desxifrarà amb el que pot portar en aquest moment. Van aflorant a la superfície les emocions que surten del treball intern. Removent emocions estancades, alliberant-les perquè es transformin. Obrint una finestra per a continuar descobrint. La mediació acompanya en aquest procés de descobriment intern a través del llenguatge artístic. S’apodera a la persona. Allibera les habilitats i qualitats internes que té adormides, redescobrint moltes més durant aquest procés.

L’acompanyament emocional a través de les arts, un llenguatge que ajuda a dissoldre barreres mentals, corporals i emocionals. Aposta per l’art com a motor de canvi, de creixement personal, de desenvolupament social i d’aprenentatge. 

Acompanya a persones que vulguin fer un camí creixement personal, desenvolupant el seu propi poder, la seva intel·ligència emocional, la seva resiliència, les seves pròpies qualitats, habilitats i potenciar-les mitjançant la seva capacitat creadora.

L’art és un bon catalitzador per al canvi, per a millorar com a persones, buscant a l’interior les pròpies qualitats i eines internes.

 

Una sessió de acompanyament a través de l'art

“L’objecte de l’art és llevar la pols de la vida diària de les nostres ànimes.” 

 Pablo Picasso

Representación Omega de los Bosques

Els tallers es planifiquen en tres moments diferenciats: l‘acolliment de els/ les  participants , l’explicació, el desenvolupament del treballla posada en comú dels treballs realitzats i la recapitulació i tancament on es fa una revisió de la sessió.

A la primera sessió s’explica a els/les participants en què consisteix la Mediació Artística per a fomentar l’espai de seguretat, se sentin còmodes/as, es dilueixin les possibles incomoditats.

En l‘acolliment s’acull a els/les participants. On es fan dinàmiques de presentació, d’escalfament… per a fer l’exercici proposat en aquest dia.

En l’explicació es promourà l’autonomia de la persona, en l’explicació interactuant amb els participants perquè col·laborin en aquesta explicació, ajudant a la comprensió.

En el desenvolupament del treball. És la part més important del treball. S ‘incita l’elecció de materials, animant en tot moment al fet que es posicioni i la faci seva. Ajudant a les persones que ho necessitin fins que aconsegueixin aquesta autonomia.  La proposta de treball es desenvolupa en la recerca personal. Apropiant-se de l’exercici per al desenvolupament i creixement personal.

En aquesta fase l’escolta i posada en comú és de gran importància. És portar al conscient l’inconscient, però d’una forma natural, sense forçar a la persona.   Aquest moment fa que l’autor/a prengui consciència del seu interès davant la proposta en compartir-lo.

En l’última fase recapitulació i tancament es fa un resum del treball proposat. Es parla dels temes que han sorgit. Es fa un tancament de la sessió adequat al treball realitzat.

¿Necesitas ayuda?