Acompany-arte

Acompanyament a través de l'art a dones

chica triste deprimida arte ayuda

acompany-arte sorgeix de la meva passió per l’art com a mitjà per a ajudar a les dones . 

Acompanyar emocionalment a dones amb un enfocament feminista a través de l’art plàstic i visual, ha estat creat per a apoderar a dones, nenes i nens. Està obert a homes que vulguin acompanyar en el procés d’apoderament de les dones i la infància. Ja que totes i tots hauríem de ser feministes per a una societat igualitària és necessari la implicació de tota la societat.

A les dones se’ns ha condicionat per a estar pendents de l’altre, quedant en un segon pla. Revertir això, ocupant el nostre espai físic, temporal i emocional per a nosaltres. Exaltar la ipseïtat de cada dona. La qualitat que cada persona posseeix de ser una mateixa, que li diferencia dels altres.

Fomentant la seva autoestima i apoderament a través de l’art. Practicant l’ètica cap a una mateixa, explorant com indica Marcela Lagarde Antropòloga feminista. Ens convida a descobrir qui sóc, què vull, quin anhel, què necessito com màxima en nostra aprendre a estimar-nos a nosaltres mateixes per sobre de totes les coses.

“Qui sóc, què vull, quin anhel, què necessito”

“Com a modernes, hem d’assumir un altre punt de partida. Per a estimar el primer interès ha d’estar situat en nosaltres mateixes, la qual cosa exigeix donar respostes a preguntes molt senzilles: qui sóc, què sóc, què vull, quin desig, quin anhel, què necessito, què puc, què faig. Són preguntes que em guien en un recorregut per a desenvolupar l’autoconsciència.  Si no conec qui sóc, probablement el que estic fent en estimar és complir mandats amorosos”.

Arribar a una consciència on siguem capaces d’apreciar, de voler les nostres pròpies qualitats, els nostres recursos. Siguem capaços de viure’ls habitant el nostre cos físic, emocional i sensorial. Puguem compartir-la amb altres dones, desenvolupant una pedagogia entre dones com Lagarde ens mostra puguem ser mestres les unes de les altres i alhora deixebles. Creant cercles de dones, de suport mutu a través l’art. On siguem nosaltres mateixes. Juntes som més fortes!

“L’interès per l’autoestima parteix, així mateix, de la consciència que cada dona té recursos propis, ha desenvolupat habilitats i capacitats subjectives i pràctiques per a viure-les, que són part d’ella mateixa, la constitueixen. La consciència de l’autoestima condueix al fet que cada dona visualitzi i apreciï les seves qualitats i habilitats vitals, les potenciï i les comparteixi en processos pedagògics amb altres dones. Destacant la importància d’una pedagogia entre dones en la qual cadascuna pot ser mestra d’unes altres i alhora ser deixebla d’altres mestres.”

Amb els tallers de acompany-arte es promou l’apoderament de dones, infancia y joves. L’equitat, la igualtat entre gèneres i sexes. El retrobament amb una mateixa buscant la pròpia essència. Redescobrir nostre infant interior més espontani i intuïtiu, més pur. L’essència de qui realment som. Connectar amb el nostre centre creatiu, centre de poder. Desenvolupar a través de l’art la nostra part més intuïtiva, més màgica. Connectar amb el nostre poder personal, les nostres potencialitats a través d’art, el joc i l’experimentació.

[1y2] P. LAGARDE, M. (2001) Claves feministas para la negociación en el amor. Puntos de encuentro: Managua. p.18

¿Necesitas ayuda?